S čím mohu pomoci


 • různé životní krize, řešení akutních situací
 • nespokojenost se sebou, problémy v partnerském soužití
 • problémy s prosazováním a realizováním vlastních zájmů a potřeb
 • úzkostné a depresivní stavy
 • nízká sebeúcta a nedostatek sebedůvěry
 • existenciální problémy – hledání smyslu života
 • psychosomatické potíže (bolesti hlavy, břicha, zažívací potíže, pohybové potíže, hypertenze, migrény, atd.)
 • neuspokojení v práci, vyhoření, vztahy na pracovišti
 • překlenutí těžkých životních situací a ztrát (smrt blízké osoby, potrat, neplodnost, rozvodu..)
 • nové životní etapy a role: narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu..
 • poruchy příjmu potravy
 • výchovné problémy s dětmi
 • neprospěch dětí ve škole
 • problémy dětí se začleněním mezi vrstevníky, psychosomatické potíže dětí
 • konflikty s členy rodiny
 • pomoc při předrozvodovém a porozvodovém uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a rodiči a dětmi
 • supervize pro pracovníky ve zdravotnictví, školství, sociálních službách
 • soudně- znalecké posudky
 • ... a jiná vlastní témata a problémy

Vytvořila MgA. Iveta Hánělová