Soudní znalec


Práci soudního znalce vykonávám od r. 1999. Velmi si vážím důvěry, kterou mi zadavatelé znaleckých posudků prokazují. Aby moje práce byla nejen kvalitní, ale i provedená včas, nabízím zadavatelům „semafor“ své vytíženosti:

Červené světlo Jsem zavalena posudky, termín vypracování mohu slíbit nejdříve za 2 měsíce.
Oranžové světlo Ještě mohu nějaké posudky přijmout, ale byla bych vděčná za předběžnou telefonickou domluvu.
Zelené světlo Mám volnou kapacitu.

Vytvořila MgA. Iveta Hánělová