Supervize


Ať jste psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník nebo učitel, nabízím vám možnost supervize práce s klientem. Pravidelné setkávání se supervizorem bezpochyby patří k nezbytným součástem dalšího vzdělávání a psychohygieny všech odborníků z pomáhajících profesí. Mimo jiné výhody vám supervize pomůže předejít dnes tak častému syndromu vyhoření. Pro pracovní kolektivy platí nabídka supervize týmové spolupráce.

Supervizi vykonávám po ukončení výcviku Českého institutu pro supervizi
od roku 1999. Působím zejména v sociálních službách a ve školství.

Pro supervizní práci s pracovními kolektivy mohu dojet přímo na pracoviště
– v oblasti Ústí nad Orlicí, Pardubic, Chrudimi, Rychnova nad Kněžnou.

Vytvořila MgA. Iveta Hánělová