Jaké služby nabízím


Ve své privátní praxi se zabývám poradenstvím i psychoterapií.

1) individuální

pomoc v obtížných životních situacích, pomoc s konkrétním problémem člověka, dlouhodobější terapie- práce vlastním rozvoji, překonávání vnitřních překážek.

Individuální psychoterapie je zaměřena na nacházení potřeb a možností, jak rozvíjet řešení ušité na míru individuálním potřebám každého klienta. Soukromí (intimita) rozhovoru vedeného mezi čtyřma očima, tedy pouze mezi terapeutem a klientem, umožňuje otevírat i taková témata, která klient sdílí se svými blízkými, či vůbec s dalšími lidmi jen velmi obtížně, nebo dokonce tato témata raději nesdílí s nikým. Profesionání mlčenlivost terapeuta je zde samozřejmostí. Jednám vždy
v souladu s Etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti, jíž jsem řádným členem.

2) párová

řešení problémů ve vztazích uvnitř páru, mediace - sjednocování rozdílných stanovisek, dosahování dohod v manželství a rodině - pomocí při řešení manželských problémů a mezilidských vztahů.

Každá změna, kterou v životě procházíme, má nějaký dopad na okolí
a sociální systémy, do nichž se začleňujeme (partnera, partnerky, rodiny, kolegů v práci, ...). Stejně jako v individuální terapii, i v práci
s páry či rodinou podporujeme pozitivní změnu. Zde ovšem přímo pracujeme s více členy rodinného nebo jiného systému. Výhodou takového způsobu práce může být větší pestrost celého rozhovoru, tedy i větší naděje, že pár nebo rodina budou schopni s pomocí terapeuta nalézt to nejvhodnější řešení. Společně tak vytváříme prostředí pro vyslovování nevyslovených očekávání, harmonizaci rozdílných očekávání, anebo objevování toho, že spolu lidé mohou být i přes vzájemné rozdíly, když se naučí sami sebe vzájemně respektovat.

3) krizová intervence

Jedná se o psychologickou pomoc v situaci akutní krize. Jejím cílem
je stabilizace klientova prožívání do takové míry, v jaké bude schopen se v nastalé situaci zorientovat. Tato fáze je nezbytným opatřením pro případnou následnou systematickou psychoterapeutickou práci, ve které budeme společně pracovat na řešení celé situace.

4) poradenství při řešení výchovných a výukových problémů dětí

Probíhá nejprve individuální konzultace s rodičem, ve které se snažíme co nejpřesněji popsat a pochopit podstatu výchovného problému a jeho souvislostí. Poté často následuje vyšetření dítěte či pohovor s ním.
Na základě toho uzavíráme v poradenském rozhovoru s rodičem, jaké změny v životě dítěte nebo ve svém přístupu k němu by mohl udělat, aby se problém zmírnil nebo vyřešil. Je také možná oddělená konzultace pouze s rodičem.

Vytvořila MgA. Iveta Hánělová